Cours 4 – Familien

Une famille ordinaire - avec texte

You must be logged in to view this content.
une_famille_ordinaire_-_avec_texte_0-1
Beskriving:

Kompetansemål

1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangre

2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner: familieord, adjektiv som beskriver

Les membres de la famille

3) Bruke grunnleggende språklige strukturer: adjektivets bøyning og plassering

4) Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

5) Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Planen brukes som selvstudie med tilbud om veiledning, tilbakemelding og vurdering skriftlig og muntlig. ]