Fransk samfunnsliv

Her finner du tekster på fransk fra ulike andre nettsteder, som omhandler det franske samfunnet. Tekstene er på et begynnernivå, et viderekommet nivå og et avansert nivå.

Mange av tekstene er hentet fra nettstedet » Podcast Francais facile» – og produsent og lærer har tillatt at innholdet kan publiseres her da kilden oppgis.

Tekstene er et supplement til kursene mine på nivå 1- 2 eller 3 og passer for de som allerede har lært seg det grunnleggende i fransk fra del 1- 2. De er autentiske og informative.

Tekstene har også knyttet til seg læringsmateriell som kan brukes fritt av alle.

—–

Hvilket nivå ligger du på? Her kan du teste deg selv ved hjelp av en interaktiv prøve:

Test – niveau A1

A1- begynner nivå:

Les textes débutants

A2- viderekommende:

Les textes intérmediaires

B1- viderekommende:

Les textes avancés