Test av ditt nivå og tekster på nivå A1

DELF / DALF og TCF dokumenterer ditt fransknivå i henhold til de seks nivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk: A1, A2, B1, B2, C1 og C2.

Nivåene i det felles europeiske rammeverket for språk brukes som referanse over hele verden, og gjør det mulig å vurdere språknivået, uansett hvilket land man befinner seg i. Hvert nivå er basert på språkferdigheter og kunnskap som tilpasset alle språk.

DELF / DALF og TCF er spesifikke tester for det franske språket. De markerer spesifikke franske ferdigheter i språkforståelse og språk-produksjon, og kan dermed forbedre ditt fransknivå.

For studenter er disse testene måten å dokumentere fransknivået man har overfor universiteter i fransktalende land på. Denne sertifiseringen ser seriøs ut på CV’en og skiller deg fra andre kandidater.

Nivået på fransk er dokumentert og fremfor alt er det enkelt å forstå for arbeidsgivere. Nivåene i det felles europeiske rammeverket for språk er mye mer nøyaktig enn en personlig vurdering fra din side som «nåværende nivå».

TEST ditt nivå her:

TEST- DELF niveau A1

You must be logged in to view this content.