Cours 3 – Huset og møbler

undervisn 3

You must be logged in to view this content. la_maisonles_les_meubles_et_les_prepositions_0

MÅL for denne planen er:

  • Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

1) la maison et les meubles

2) les prépositions

  • Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

3) kunne beskrive et hus og hvilke møbler som befinner seg hvor, skriftlig og muntlig –  ( veiledning tilbys ved henvendelse på mail)

Dans ma maison – chanson

 – Kunne kommunisere med en forståelig uttale

4) exercise orale (muntlig øvelse – med veiledning)

Her kan du jobbe med interaktive oppgaver for å lære deg hvordan du oversetter setninger om huset fra fransk til norsk.

Til sist kan du skrive din egen tekst, der du beskriver hvordan det ser ut i de ulike rommene i huset. Denne teksten vurderes av meg, ved henvendelse på mail under KONTAKT. Se egne priser for dette.]